Dokumentace 

Součásti cenu domu je dokumentace k výrobku plnící funkci stavby

Obsah dokumentace:

D. výkresová dokumentace:

D.1.1 - Architektonicko - stavební část (technická zpráva, řezy, půdorys, fasáda pohledy, skladba konstrukcí, výkaz výměr atd.)

D.1.2 - Stavebně konstrukční část (základní posouzení objektu - statika),

D.1.3 - PBŘS - požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.4 - TZB - technika zařízení budov (ZTI - půdorysy vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace atd.)

​E. dokladová část - PENB pro rok 2022